Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Kaskinen & Hyvärinen

Y-tunnus 2171619-8

Taksi Kaarto Oy

Y-tunnus 2611852-5

Etelämäentie 131

21570 Sauvo

040 575 4486

taksi.sauvo@gmail.com

Rekisteriluettelo

Asiakasrekisteri, työntekijäluettelo. Rekisteri sisältää asiakkaiden nimiä, osoitteita sekä puhelinnumeroita sekä muita asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja.

Tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta itseltään, huoltajalta, holhoojalta, välityskeskukselta sekä julkisyhteisöltä tilauksen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään työnantajan velvollisuuksien hoitamiseen esim. palkanmaksuun sekä sopimusvelvoitteiden hoitamiseen.

Tietojen käsittelyperuste

Työsuhde ja asiakassuhde.

Tietojen säilyttäminen

Työntekijöiden tiedot säilytetään palkka.fi -järjestelmässä. Asiakkaiden yhteystietoja säilytetään yrityksen puhelimissa asiakassuhteen keston ajan.

Tietojen turvallisuus

Henkilötunnuksia ei säilytetä sähköisissä välineissa lukuun ottamatta palkka.fi -järjestelmää.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille.

Työntekijöiden perehdyttäminen tietosuojaan

Työntekijät on perehdytetty tietosuojaan.

Scroll to Top